Deltagarvillkor

DELTAGARVILLKOR

Avbokning Behöver du avboka din plats gör du detta skriftligen till Resia, congress.se@reedmackay.com. Vid avbokning fram till och med den 20 februari 2024 återbetalas hela beloppet, förutom en avbokningsavgift på 500 kr ex moms. Vid avbokning efter den 20 februari 2024 debiteras hela konferensavgiften. Avbokningsvillkoren gäller även ev. tillvalsaktiviteter såsom utflykt, middag och/eller välkomstmingel.

Om du inte kan delta i TandhygienistDagarna 2024 p.g.a. arbetsgivares eller myndigheters beslut, t.ex. reseförbud eller covid-pass, gäller avbokningsreglerna enligt ovan.

Om TandhygienistDagarna 2024, p.g.a. myndigheters restriktioner eller TandhygienistDagarnas bedömning av förutsättningarna för mötet, måste ställas om och bli digitalt, gäller din anmälan till de digitala TandhygienistDagarna 2024 med oförändrad deltagaravgift. TandhygienistDagarna kommer då via Resia Kongress att försöka göra en delåterbetalning av deltagaravgiften, om det är möjligt givet upplupna kostnader.

Medlemmar Om du anmäler dig till medlemspris samtycker du till att Resia inhämtar uppgifter om medlemskap i Sveriges Tandhygienistförening/SRAT.

Byte av deltagare Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på 250 kr ex moms. Vi ber dig att kontakta Resia om detta blir aktuellt, och ange då namn på nya personen, kontaktuppgifter samt ev. kostinformation.

Logi För avbokning av en hotellbokning på Gothia Towers och Park Avenue Elite: fram till och med den 2 januari 2024 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 250 kr ex moms. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras.

För avbokning av en hotellbokning på Scandic Hotel Opalen: fram till och med den 31 januari 2024 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 250 kr ex moms. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras.

För avbokning av en hotellbokning på Hotel Lorensberg: fram till och med den 20 februari 2024 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 250 kr ex moms. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras.

Alla ändringar måste göra skriftligt till congress.se@reedmackay.com. Obs! Fakturan måste vara betald vid förfallodatum, annars annulleras logibokningen.

Inställt möte eller framflyttat möte p.g.a. omständigheter utanför organisationskommitténs eller Resias kontroll
Om mötet ställs in helt eller måste flyttas fram till nytt datum gäller ovan avbokningsvillkor. Undantag kan göras om hotellen går med på delvis eller full återbetalning.  I detta fall återbetalas till deltagaren den del av inbetald logikostnad som hotellet betalar åter, förutom en administrationskostnad på 250 kr ex moms.

Kostinformation Önskemål om specialkost måste meddelas senast två veckor innan kongressen start för att TandhygienistDagarna ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses specialkost enligt Livsmedelsverkets lista över födoämnesallergier. Specialkost av icke medicinska skäl beaktas ej (tex LCHF.)

Betalning Konferensavgift faktureras till angiven fakturaadress eller betalas med betal-/kreditkort. Vid betalning med faktura tillkommer en administrativ avgift på 64 kr ex moms. Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor är även VAN operatör och elektronisk adress (PEPPOL eller GLN-nummer) obligatoriskt. Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändringsavgifter gällande konferensanmälan och fakturor Vid felaktigt angiven fakturaadress, referens, eller val av distributionssätt debiteras en avgift på 400 kr ex moms för omdebitering av fakturan. Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen resp. räntelagen. 

Ev. omställning till digitalt möte
Om TandhygienistDagarna inte kan hållas för deltagare fysiskt på plats p.g.a. myndigheternas restriktioner, så kommer kongressen att hållas digitalt. Samma avbokningsvillkor gäller vid en eventuell digital kongress. 

Kontakt
Resia Kongress
018-18 35 35
(telefontid tis-tors kl. 9.00 – 12.00)

congress.se@reedmackay.com