Välkommen till Karlstad 23–25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23-25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Vetenskapligt program

Det vetenskapliga programmet äger rum under måndag eftermiddag i konferenslokalen Selma Lagerlöf, parallellt med föreläsningarna i Sola.

Programmet kommer att spelas in och videon görs tillgänglig för alla anmälda deltagare efter TandhygienistDagarna 2023. 

 

 13.45-13.50   Välkomna och presentation av eftermiddagen

13.50-14.25   Elena Shmarina, odont dr., Folktandvården Oskarshamn 

                        Oral health-related salutogenic factors: reviewing factors promoting oral health in older people  and exploring dental                                                                  professionals’ perspective

 14.30-14.50   Sandra Lod Dimenäs, doktorand, Göteborgs universitet

                         Ungdomars självrapporterade upplevelser och utfall efter beteendeintervention för förbättrad munhygien

 15.00-15.45   Kaffe

 15.45-16.05   Susanne Lindqvist, odont dr, Umeå universitet

                         Är dålig munhälsa hos äldre personer en riskfaktor för undernäring?

 16.10-16.20   Charlott Karlsson, doktorand, Malmö universitet

                         Hälsorelaterad livskvalitet och inverkan av oral mukosit vid huvud- och halscancer

 16.25-16.35   Cecilia Mattson, Certifierad Hälsocoach, Folktandvårdens Folkhälsoinsatser, Region Örebro Län 

                         Munhälsocoach

16.35-             Sammanfattning och avslutning

 

 

Datum 

23–25 april 2023

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Lena Munck, Sveriges Tandhygienistförening
E-post:
lena.munck@tandhygienistforening.se

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: congress.uppsala@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Arrangeras av