Välkommen till Karlstad 23–25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23-25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Måndag 24 april

Föreläsningar i Sola-hallen:

Hållbar munhälsa – hållbar tandhygienist

Moderator: Yvonne Nyblom, tidigare ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF

 

8.30 – 9.15 Välkommen till Sveriges Tandhygienistförenings TandhygienistDagar 2023!
Fouzieh Eliassy, Ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF

Munhälsan – en spegelbild av hållbar folkhälsa

Helene V Wadensjö prefekt vid institutionen för Hälsovetenskaper vid Karlstads universitet

 

9.15 – 10.15 Sant eller falskt – om vetenskapligt förhållningssätt i en oförutsägbar omvärld

I sin föreläsning berättar Emma om hur vi, genom att tänka på ett mer vetenskapligt sätt, kan bli mer motståndskraftiga mot felaktiga påståenden. Hon kommer också att tala om vikten av att inte falla för osanningar på nätet, hur källkritik hänger samman med självkritik och hur vi kan skilja fakta från lögn.

Emma Frans är doktor i epidemiologi, vetenskapsskribent och har vunnit det stora journalistpriset, forskare vid Karolinska institutet och tidigare vid University of Oxford.

10.15 – 11.00 Paus för kaffe och besök i utställningen

11.00 – 11.50 Let my dataset change your mindset – SKaPa är världens största odontologiska kvalitetsregister!                                                                                                       

I SKaPas databas finns detaljerad information om munhälsa och tandvårdsbehandling för mer än 7.8 miljoner patienter. SKaPa har initierats av tre framsynta tandläkare i Värmland och har sin databas och driftorganisation i Karlstad. Informationen i registret sammanställs i en rad olika rapporter och används för bland annat kvalitetsutveckling, forskning och strategisk planering.
Lars Gahnberg, registerhållare Skapa, och Hans Östholm, biträdande registerhållare Skapa.

11.50 – 12.15 Brush up: Klassificeringarna för parodontal sjukdom

Klassificeringarna för parodontala tillstånd togs fram under 2017 och har sedan 2019 successivt börjat implementeras inom tandvården. Du har kanske jobbat med dem sedan länge eller är inte riktigt där ännu. Här kommer Emelie Stenberg ge en kort repetition.

Emelie Stenberg är doktorand vid Malmö universitet och tittar i sin forskning bland annat på hur klassificeringssystemet påverkar behandlingsstrategier samt om man kan använda en digital utbildning med aktivt lärande för att lära sig det nya systemet.

12.15 – 13.45 Lunch och besök i utställningen

13.45 – 15.00 Ett steg i taget – hur man lyckas med behandling av svår parodontit
Föreläsningen kommer att vara helt kliniskt inriktad med väldokumenterade patientfall. Ett brett behandlingspanorama kommer att presenteras, allt ifrån beteendeförändringar till komplexa kirurgiska ingrepp i verkliga situationer. Samspelet mellan tandhygienist och tandläkare belyses ingående där ni får ta del av olika perspektiv i behandlingen av patienten.

Aleksandar Milosavljevic är leg. tandläkare och biträdande lektor vid Malmö universitet.

15.00 – 15.45 Paus för kaffe och besök i utställningen

15.45 – 17.00 Hållbara parodbehandlingar? Varför blir vissa patienter inte friska efter omfattande parod-behandling? Vad är problemet?

Aleksandar Milosavljevic och Anna Liss presenterar sin forskning, sedan följer paneldiskussion med dagens talare. 

Anna Liss, leg. tandhygienist, odontologie doktor vid Specialisttandvården Parodontologi Folktandvården vid Sahlgrenska akademin. I april 2022 försvarade hon sin avhandling med titeln ”Evidence-based dental hygienist practice in non-surgical therapy of patients with periodontitis – Outcomes of therapy and factors associated with quality of care”. 
Aleksandar Milosavljevic är leg. tandläkare och biträdande lektor vid Malmö universitet. Hans forskning inriktar sig på kliniskt beslutsfattande och pedagogisk forskning. Aleksandar undersöker hur behandlare bedömer och väljer att behandla patienten med olika parodontala tillstånd och vilka faktorer som ligger till grund för deras bedömningar och beslut.

Linda Benjaminsson

Tisdag 25 april

Föreläsningar i Sola-hallen:

Hållbar munhälsa – hållbar tandhygienist

08.30 – 9.45 Är parodontit bara tandsten och djupa fickor?                                          

God patientkooperation är en förutsättning för framgångsrik parodontal behandling. Paulina Tseng kommer med hjälp av patientfall att belysa hur specialisttandvården bemöter parodpatienten, hur man kan implementera sjukdomsinsikt och vilka som bör remitteras till en parodontolog. 

Paulina Tseng är ST-tandläkare på avdelningen för parodontologi och implantat, specialisttandvården i Region Örebro län och i Region Värmland.

 

09.45 – 10.30 Paus för kaffe och besök i utställningen

10.30 – 11.20 Samhällets och individens behov av ett längre, hållbart arbetsliv

Vi lever längre och lägger fler friska år till livet. För att vi även i framtiden ska kunna finansiera välfärden och pensionerna är det av stor betydelse att arbetslivet förlängs i takt med den ökade livslängden. Frågan är dock vad som krävs för att fler – exempelvis tandhygienister – ska kunna och orka arbeta längre upp i åldrarna?

Lars Stjernqvist, chef för kansliet för hållbart arbetsliv, Regeringskansliet.

 

 

 

 

 

 

11.20 – 12.00 Rörelse och variation i arbetet ger hälsovinster

Vi tillbringar många timmar på våra arbeten. Hur belastning och rörelse sker under arbetsdagen och på fritiden har betydelse för hur vi mår. Vad säger då forskning och erfarenheter om hur variation i arbetet kan främjas? Hur kan tandhygienister arbeta med god ergonomi? På arbetsplatsen kan vi tillsammans arbeta aktivt enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Ta stöd av checklistor och experter! Budskapet är att variation, fysisk aktivitet och återhämtning ger hälsovinster. Varje rörelse räknas!

Charlotte Wåhlin arbetar som ergonom och arbetsmiljöforskare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland. Hon är docent och lektor och har uppdrag som utredningssekreterare i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. I sin forskning har hon bland annat fokuserat på arbetsmiljön inom tandvården, på arbetsorsakade besvär, ergonomi, fysisk och mental arbetsbelastning och arbetsplatsåtgärder. Hon har även arbetat med praktisk ergonomi inom tandvården för tandvårdspersonal.

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Tipspromenadvinster

14.00 – 14.30 Sponsrad föreläsning Oral-B: De sista ljuva åren, hur når vi dem med munhälsan i behåll?
Den utmanande situation vi idag möter med ökande antal levnadsår och ökande antal tänder, kräver nya metoder – annars vänds framgången till en katastrof. Tandvårdens kontaktytor och resurser räcker inte. Fler inom vård och omsorg behöver tas in i munhälsoarbetet. Deras kontaktytor är oftast större men resurserna är knappa så vår uppgift blir att visa hur man kan arbeta på ett effektivt sätt för att nå hållbara resultat. Vad kan olika professioner bidra med och hur bör tandvården undervisa och stötta dem i detta arbete?

Inger Wårdh, Ötdl Orofacial medicin och docent Gerodonti Karolinska Institutet, Gästforskare Karlstads universitet

14.30 – 15.40 Bra är det nya bäst – verklig motivation och arbetslust       
Olof Röhlander är författare och en inspiratör i världsklass och en av Sveriges mest hyllade talare genom tiderna. Olofs föreläsningar tar tag i det som spelar roll för att kunna skapa motivation och arbetsglädje på riktigt. Sprunget ur den senaste forskningen tillsammans med sina egna erfarenheter fokuserar Olof på förändring, eget ansvar, hantera press och att komma bättre överens med varandras olikheter.

15.40 – 15.45 Avslutning

Datum 

23–25 april 2023

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Lena Munck, Sveriges Tandhygienistförening
E-post:
lena.munck@tandhygienistforening.se

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: congress.uppsala@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Arrangeras av