Välkommen till Karlstad 23–25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23-25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Välkommen till Karlstad 23 - 25 april 2023

Posters

Posterutställningen kommer att äga rum utanför lokal Semla Lagerlöf på plan 3. Under rasterna är posterförfattarna på plats för att berätta mer och svara på dina frågor. 

 Varje posterförfattare kommer även att kort presentera sin poster under det vetenskapliga programmet som äger rum under måndag eftermiddag i konferenslokalen Selma Lagerlöf, parallellt med föreläsningarna i Sola. Programmet kommer att spelas in och videon görs tillgänglig för alla anmälda deltagare efter TandhygienistDagarna 2023. 

 

 

 

Datum 

23–25 april 2023

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Lena Munck, Sveriges Tandhygienistförening
E-post:
lena.munck@tandhygienistforening.se

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: congress.uppsala@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Arrangeras av